RECYCLING

Informacja o zasadach sprzedaży akumulatorów ołowiowych (kwasowych) i odbioru zużytych akumulatorów ołowiowych (kwasowych).

Troszcząc się o środowisko naturalne i respektując obowiązujące przepisy, jesteśmy zobowiązani:

 • nieodpłatnie przyjąć zużyty akumulator ołowiowy (kwasowy) przy sprzedaży nowego. Zużyty akumulator ołowiowy (kwasowy) lub pojedyncze ogniwo akumulatora przemysłowego ołowiowego (kwasowego) jest odpadem poużytkowym, gdy zachowuje podstawowe elementy konstrukcyjne;
 • pobrać opłatę depozytową w wysokości 30 zł za sztukę baterii / akumulatorów samochodowych kwasowo-ołowiowych oraz 35 zł za sztukę baterii / akumulatorów przemysłowych kwasowo-ołowiowych i potwierdzić jej pobranie w przypadku gdy kupujący nie dostarczy zużytego akumulatora ołowiowego (kwasowego) w momencie zakupu (Dz.U.2010 nr 130 poz. 882 - dotyczy stawek opłaty depozytowej);
 • zwrócić pobraną opłatę depozytową w terminie 30 dni od daty zakupu akumulatora ołowiowego (kwasowego). Podstawą zwrotu opłaty depozytowej jest dostarczenie zużytego akumulatora ołowiowego (kwasowego). Potwierdzenie pobrania i zwrotu opłaty depozytowej następuje na dokumencie potwierdzającym pobranie opłaty depozytowej oraz dokumencie potwierdzającym zwrot opłaty depozytowej.

UWAGA! Gdy zwrot pobranej opłaty depozytowej w naszym punkcie sprzedaży detalicznej nie jest możliwy (przerwa w działaniu, likwidacja) zwrotu dokonuje najbliższy punkt zbiórki zużytych akumulatorów ołowiowych (kwasowych), wskazany przez producenta lub importera w karcie gwarancyjnej nowego akumulatora. W takim przypadku zwrot opłaty depozytowej następuje w terminie 45 dni od daty zakupu. Skargi i wnioski w sprawie realizacji powyższych obowiązków kupujący ma prawo składać w najbliższym oddziale terenowym Państwowej Inspekcji Handlowej. Podstawa prawna: art. 53-56 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (z póź.zm.).

Informację przygotowano pod patronatem Stowarzyszenia Producentów i Importerów Akumulatorów i Baterii w Polsce.

Wykaz miejsc odbioru oraz zbierających zużyte baterie lub zużyte akumulatory na terenie Szczecina :
 1. REMONDIS Sp. z o.o. ul. Żołnierska 56 71-210 Szczecin
 2. Zakład Usług Komunalnych ul. Duńska 14 71-795 Szczecin
 3. Zakład Usług Komunalnych ul. Dworska ( pl. Słowińców 71-026 Szczecin
 4. Zakład Usług Komunalnych ul. Gdańska 70-660 Szczecin
 5. Zakład Usług Komunalnych ul. Firlika 31 71-637 Szczecin
 6. Zakład Usług Komunalnych ul. Helska 70-834 Szczecin
 7. Zakład Usług Komunalnych ul. Ku Słońcu 125 a 71-080 Szczecin
 8. ALMEX Sp. z o.o. ul. Ks. St. Kujota 1 70-605 Szczecin
 9. Tom Sp. z o.o. ul. Lipowa 16 71-734 Szczecin
 10. Złomrex Metal Sp. z o.o. ul. Struga 75 70-774 Szczecin
 11. Stena Sp. z o.o. ul. Letnia 25 70-830 Szczecin
 12. Tom Sp. z o.o. ul. Ludowa 15 71-700 Szczecin
 13. Tom Sp. z o.o. ul. Pomorska 112 70-827 Szczecin