ABC UŻYTKOWNIKA

A) MONTAŻ AKUMULATORA


Wymiany akumulatora dokonujemy przy niepracującym silniku zgodnie z poniższymi punktami:
 1. Odłączyć stary akumulator, jako pierwszy biegun ujemny, a następnie dodatni. Później sprawdzić, czy zaciski biegunowe ( tzw. klemy ) są czyste.Odkręcić uchwyt i wyjąć akumulator.
 2. Nowy akumulator należy umieścić w samochodzie w sposób określony przez producenta. Następnie podłączyć końcówkę biegunową dodatnią akumulatora z zaciskiem dodatnim instalacji elektrycznej pojazdu, a końcówkę biegunową ujemną z zaciskiem ujemnym instalacji w sposób gwarantujący ich metaliczny styk na całej powierzchni. Utworzone połączenie należy zakonserwować, smarując je wazeliną techniczną.
 3. W przypadku trudności z uruchomieniem silnika - lekko podładować zgodnie z procedurą ładowania akumulatora.

B) ZASADY EKSPLOATACJI


 1. Regularnie sprawdzać poziom elektrolitu ( nie rzadziej niż co 12 tygodni ). W razie potrzeby dolać wody destylowanej lub demineralizowanej. Nigdy nie dolewać kwasu.
  Po uzupełnieniu elektrolitu należy odpowiednie ogniwo szczelnie zatkać korkiem
 2. Sprawdzić napięcie ładowania akumulatora w pojeździe (mierzone na końcówkach biegunowych Akumulatora) tak, aby spełniało warunki:
  • dla instalacji 12V 14 - 14,4V
  • dla instalacji 6V 7 - 7,2V
 3. Nie należy dopuszczać do zwarć zewnętrznych akumulatora.
 4. Należy kontrliować prawidłowość zamocowania akumulatora w pojeździe.
 5. W przypadku jazdy miejskiej, częstego używania świateł zewnętrznych lub zamontowania w pojeździe dodatkowych odbiorników prądu, należy częściej kontrliować stan naładowania i w miarę potrzeby doładować akumulator z zewnętrznego źródła prądu.
  W przypadku dłuższego okresu nie używania pojazdu odłączyć akumulator.
 6. Akumulator wymaga doładowania, jeśli napięcie spoczynkowe spadnie poniżej 12,5 V (gęstość elektrliitu 1,24 kg/l). Akumulator wyładowany należy natychmiast naładować, by nie dopuścić do jego zasiarczanienia lub zamarznięcia elektrliitu przy eksploatacji w okresie zimowym.
 7. Nie wlino stosować żadnych dodatków do elektrliitu.
 8. Należy sprawdzać drożność otworów wentylacyjnych.
 9. Do samochodów marki Ford konieczne jest stosowanie akumulatora z fabrycznie przygotowanymi końcówkami.
 10. Akumulator należy utrzymywać w czystości.
 11. Zwrócić się do sprzedawcy o poradę w przypadku wątpliwości dotyczących eksploatacji akumulatora.

C) ŁADOWANIE


 1. Wymontowanie akumulatora z pojazdu:
  Podczas wymontowania należy zachować ostrożność, aby metalowym narzędziem nie spowodować zwarcia. Zawsze jako pierwszy należy odłączyć przewód łączący akumulator z "masą" (w większości pojazdów jest to przewód od końcówki ujemnej akumulatora).
 2. Wykręcić korki z akumulatora lub wyjąć nakładkę z korkami.
 3. Sprawdzić poziom elektrolitu, w razie potrzeby uzupełnić.
 4. Podłączyć akumulator do prądu stałego łącząc końcówkę biegunową dodatnią akumulatora z dodatnim zaciskiem źródła prądu i analogicznie końcówkę ujemną z ujemnym zaciskiem źródła prądu.
 5. Ładować prądem równym 10% wartości pojemności znamionowej( np.55Ah:10=5,5 – 5,5A prąd ładowania)
 6. Akumulator należy ładować do momentu aż:
  napięcie na końcówkach biegunowych akumulatora przy włączonym prostowniku jest na poziomie:
  • dla akumulatora 12V 15,6 -16,8V
  • dla akumulatora 6V 7,8 . 8,4 V